Ljubuški: Prošle godine isplaćeno 166 jednokratnih potpora za novorođenu djecu

0
30
ljubuski:-prosle-godine-isplaceno-166-jednokratnih-potpora-za-novorodenu-djecu
Među redovitim aktivnostima i poslovima koje provode gradski i općinski centri za socijalni rad jesu i oni koji se odnose na zaštitu žena majki, odnosno na ostvarivanje njihovih prava vezanih uz njihovu uzvišenu majčinsku ulogu – rađanje i brigu o djeci.

Tako je u protekloj 2020. godini Centar za socijalni rad Ljubuški donio je ukupno 476 rješenja o priznavanju prava na rodiljsku naknadu i jednokratnu novčanu pomoć za opremanje bebe, piše Večernji list BiH.

Rodiljski dopust ženi majci koja je u radnom odnosu traje dvanaest mjeseci i za to vrijeme prima mjesečnu naknadu u visini 70 posto svoje plaće. Centar za socijalni rad Ljubuški u prošloj godini izdao je 52 takva rješenja.

Ženi majci koja nije u radnom odnosu pripada novčana potpora u trajanju šest mjeseci, u mjesečnom iznosu od 250 KM. Centar je u prošloj godini izdao 88 takvih rješenja. Oprema za bebe Djelatnici ljubuškog Centra za socijalni rad izdali su i 170 rješenja za jednokratnu novčanu pomoć za opremanje bebe. Ženama majkama koje su u radnom odnosu pripada jednokratna novčana pomoć od 300 KM, a ženama majkama koje su izvan radnog odnosa 500 KM.

Sredstva za isplatu tih vrsta zaštite osiguralo je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH. No, osim tih naknada i potpora, Grad Ljubuški iz svog proračuna daje po 500 KM potpore za svako novorođeno dijete. U 2020. godini doneseno je 166 rješenja o priznavanju tog prava.

Centar za socijalni rad Ljubuški vodi brigu i o zaštiti odraslih osoba kojima je potrebna stalna skrb i potpora, kroz smještaj u ustanove socijalne skrbi. U prošloj godini skrbilo se za ukupno 53 takve osobe, koje su smještene u dvanaest različitih ustanova na području Federacije BiH. Za troškove njihova smještaja i skrbi isplaćeno je ukupno 497.080 KM.

U području socijalne zaštite djece i mladeži radilo se s odgojno zanemarenom i zapuštenom djecom. U prošloj godini radilo se na tretmanu petero takve djece, u suradnji s pedagozima u školama i psihologom u Domu zdravlja Ljubuški. Predmet rada bilo je i petero adolescenata koji pokazuju poremećaje u ponašanju, a radilo se i s roditeljima takve djece.

Sud je maloljetnicima izrekao jedno policijsko upozorenje, jedan ukor, dvije novčane kazne te jedno nepokretanje postupka. Radilo se i s devetero djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama. Petero ih je smješteno u Majčinu selu u Međugorju, jedno u Domu za djecu bez roditeljske skrbi “Ivan Pavao II.” u Vionici (Čitluk), četvero u srodničke/udomiteljske obitelji, piše Večernji list BiH.

Troškovi prijevoza

Na području Grada Ljubuškog ima više od 90 djece s poteškoćama u razvoju. Za njih 21, koji zbog prirode svoje bolesti nisu u mogućnosti koristiti školski autobus, osigurana je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200 KM za troškove školskog prijevoza. Za četrnaest osoba s teškoćama u razvoju, koje su se osposobile za samostalan život i rad, isplaćuje se mjesečni iznos od 120 KM dok čekaju zaposlenje.

(www.jabuka.tv)