Federacija BiH proglasila stanje epidemije koronavirusa

0
285
federacija-bih-proglasila-stanje-epidemije-koronavirusa

Federacija BiH je proglasila stanje epidemije koronavirusa, a ta odluka je nakon današnjeg objavljivanja u Službenim novinama odmah stupila na snagu.

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom području FBiH podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u datoj situaciji, te provode mjere za sprečavanje širenja COVID-19 na području FBiH.

Fotografija Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.