Preminuo don Niko Luburić, poznati crkveni glazbenik

0
530
U noći s četvrtak na petak preminuo don Niko Luburić, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, poznati crkveni glazbenik, župni vikar u Katedrali u Mostaru, objavila je Crkva na kamenu.

“Don Niko, pjevaj s Gospodinom pjesmu novu”, poručuju iz Crkve na kamenu.

Don Niko Luburić rođen je 21. studenog 1951. u Studencima kod Ljubuškog. Osnovnu školu završava u Studencima i Ljubuškom (1958.-1966.), sjemenište i klasičnu gimnaziju u Splitu (1966.-1970.), Teologiju u Sarajevu (1970.-1977.).

Zaređen je za svećenika Mostarske biskupije 29. lipnja 1977. Bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) i mostarskoj katedrali (1981.-1990. i 2012.-2020.) gdje osniva i vodi katedralni mješoviti zbor Marija, katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor. Sa zborovima je održao više koncerata. Kao regens chori mostarske katedrale bio je član Biskupijske komisije za promicanje liturgijskog pjevanja.

Studirao na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1986.-1993.) i postaje diplomirani crkveni glazbenik.(Dvije godine četverogodišnjeg studija glazbe na spomenutom Institutu završava kao izvanredni student putujući iz Mostara u Zagreb, a dvije godine kao redoviti student u Zagrebu).

Od 1993. god. predaje crkvenu glazbu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu gdje osniva i vodi bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, bogoslovski zbor Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški zbor te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije. Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata. Uz 10. obljetnicu zbora Madrigalisti snimio je glazbeni CD (2003.) sa sedamnaest višeglasnih crkvenih skladbi a cappella.

Bavi se etnomuzikologijom (istraživanjem i zapisivanjem autohtonih duhovnih napjeva iz Hercegovine) i komponira. Surađuje u Svetoj Ceciliji, Vrhbosnensii, Glasu Koncila, Katoličkom tjedniku i Crkvi na kamenu. Od 1997. god. član je Uredničkog vijeća Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu, a od 1998. god. redoviti je član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika u Zagrebu. Od 2001. god. član je Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a od 2002. god. član je Odbora za promicanje liturgijskog pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Kao zaslužnom pojedincu, na 53. izvještajnoj izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu, 16. listopada 2004., dodijeljena mu je plaketa doživotnog člana Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Objavio je više radova s područja religiozne glazbe: Duhovne popijevke iz Hercegovine, Zagreb, 1994.; Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije BiH (supriredio), Zagreb – Sarajevo, 2003., drugo izdanje 2008.; Notni zapis litanija iz Hercegovine, Zagreb, 2006.; Duša narodna, zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva (supriredio), Sarajevo – Zagreb, 2007.; Da se ne zaboravi – Glazbena izvješća iz Sarajeva 1997.-2007.; Crkvene popijevke iz Hercegovine, Zagreb – Sarajevo, 2010, Da se ne zaboravi, II. knjiga, Glazbena izvješća iz Sarajeva i Mostara 2008. – 2018. Preminuo je 25. 9. 2020. Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

(www.jabuka.tv)